Ανάσταση στην Γαλλία με λαμπάδες από την Σουζάνα Μεταξά

Δεν αναφέρομαι βέβαια σε όσους διαθέτουν ήδη μια λαμπάδα της Σουζάνας και θέλουν να περάσουν τα Πάσχα τους στην Γαλλία! Αναφέρομαι σε όσους είναι στην Γαλλία και θέλουν μια λαμπάδα από την συλλογή μας.
Είμαστε εκεί και για εσάς…

http://grecegourmande.blogspot.gr/2014/03/cierges-de-paques-en-grece-traditions.html?spref=fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *